Kunstig intelligens – På godt og vondt!

Hei! I et tidligere innlegg har jeg skrevet om kunstig intelligens, og om den store utviklingen som foregår innenfor dette feltet. Jeg skal også ta for meg kunstig intelligens i dette innlegget, men ha hovedfokus på de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens.

(Bilde av Markus Winkler hentet fra unspalsh.com)

Kunstig intelligens, også referert til som AI (Artificial intelligence) er i stort fokus i dagens samfunn. Som jeg har nevnt tidligere er AI i en stor utvikling, og vil ta stor del i å forme framtiden. Det er ingen tvil om at AI vil føre med seg mange positive endringer i nærmere framtid, og vil endre en del av den hverdagen vi er kjent med den dag i dag. AI vil ikke bare medføre positive endringer, men også negative konsekvenser.

Kunstig intelligens vil forårsake store endringer innenfor flere ulike områder. Disse endringene vil føre til mindre risiko og bedre kvalitetssikring, med andre ord vil AI sile ut muligheten for menneskelig svikt. Dette er noe som skremmer mange, ettersom det er jobb og levebrød som står på spill. Det er forventet at AI kommer til å erstatte mennesker innenfor ulike arbeidsområder som transport, økonomi, produksjon, kundeservice og mange fler.

(Bilde av Possessed Photography hentet fra unsplash.com)

Ved å se litt nærmere på de forskjellige arbeidsområdene så ser man at utviklingen innenfor AI allerede er i ferd med å ta over noen av disse. Man ser allerede den dag i dag at fabrikker blir basert på mer automatisering og mindre menneskelig arbeidskraft. Dette er en utvikling som etterhvert kan føre til at produksjon trenger mindre menneskelig interaksjon og kan føres mer av kunstig intelligens.

Innenfor kundeservice ser man at mennesker blir byttet ut med «chatbots». Men selvom chatbots blir tatt i bruk ser man at mennesker fortsatt er nødvendig, ettersom det ikke er alt chatbots kan hjelpe til med. Men utviklingen er i full gang, noe som sier oss at kundeservice i nærmere framtid kan være basert på AI.

Økonomi er også et arbeidsområdet hvor AI kan kommer mer og mer «inn i bildet». Noe som betyr at flere kan miste jobben sin når man jobber innenfor en eller annen form for økonomi. Dette er i hovedsak fordi ved bruk av AI vil dere være mindre risiko. Dette er fordi det å kunne taste feil tall eller sette et feil komma kan føre til store konsekvenser. Dette er noe AI kan forhindre, og menneskelig svikt vil ikke være en faktor lenger.

Man kan også se at det er en enorm utvikling innenfor transport. Det er alt fra selvkjørende biler til droner som leverer pakken du har bestilt. Et eksempel på dette er jo Amazon Air, som er et nytt tilbud hvor en selvstyrende drone kan levere pakken fra produsent til konsumer. https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011

Big data møter kunstig intelligens

«Big data» er en betegnelse på en enorm samling av data. Denne dataen består av så stor kvantitet at vanlige dataprosesseringsverktøy ikke klarer å analysere dem. Kunstig intelligens derimot kan dette, noe som skremmer mange. AI kan hente ut disse dataene fra de forskjellige plattformene og analysere dem, for å så ta dem i bruk.

Et eksempel på dette er Kina, som har laget et system som er kalt «Social Credit System». Programmet tar i bruk flere hundre millioner kameraer og mikrofoner som overvåker rundt om i landet. Disse kameraene har både ansikts- og kjøretøysgjenkjenning, som kan brukes til å identifisere både personer og kjøretøy. Dette systemet overvåker sosiale media aktiviteter, karrierer, kjøp over nett og økonomisk rulleblad for deretter å overføre dem til kredittpoeng. Borgere som publiserer regjeringsvennlige kommentarer og som betaler regninger over nett vil få en bedre poengsum. Derimot borgere som poster kontroversielle temaer, eller viser bortkastet brukeratferd vil få en lavere poengsum. En borgers sosiale nettverk har også mye å si for poengsummen en får. Dette er fordi om en borger omgås med andre som har en lav poengsum, vil dette gjøre at borgeren selv vil få en lavere poengsum. En borger med lav kredittpoeng kan bli sett på som upålitelig, og få vanskeligheter med å få lån, hotellrom og til og med kunne bli nektet utenlandsreiser. Dette systemet vil ha store sosiale konsekvenser ettersom det vil bli et type klasseskille, hvor folk ikke omgås med andre med lavere poengsum i redsel for å få dårligere kredittpoeng selv. Ikke bare det, men ytringsfriheten til hver borger vil bli hemmet ettersom folk ikke kan ytre sine egne meninger. Med andre ord virker dette som en måte for Kinas regjering til å styre borgerne til å gjøre og mene det regjeringen selv ønsker. (Nicole Kobie 2019) https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained

Det er ikke rart at mange føler seg usikre for framtiden med tanke på disse endringene og utviklingen som jeg har snakket om i dette innlegget. Et system som «Social Credit System» er en skummel tanke. Derfor er det viktig å ha strenge retningslinjer og reglementer for bruk av AI, for å forhindre at folk utnytter det.

Avslutningsvis vil jeg tilføye at jeg håper og tror at denne store utviklingen innenfor kunstig intelligens vil påvirke verdene på en positiv måte også. Kanskje dette er et tema jeg skriver om neste gang? Uansett så er vi mennesker tilpasningsdyktige, og vil overkomme de utfordringer som følger. Håper dere syntes dette var interessant, og at dere sitter igjen med litt mer kunnskap en tidligere. Stay tuned!

Litteraturliste:

https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011

Kobie, Nicole. 2019. «The complicated truth abouts Kina´s social credit system». https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained

https://unsplash.com/s/photos/artificial-intelligence

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *