3D-printer – Revolusjonerende teknologi!

Hei! 14. Januar hadde vi en forelesning med Arne Krokan, som tok for seg noen spennende teknologier som er under utvikling. En av disse teknologiene var 3D-printer, noe som jeg ønsker å ta for meg i dette innlegget. 3D-printer er i stort fokus om dagen, og har kommet veldig langt i utviklingen. I dette innlegget ønsker jeg å fortelle litt om hva en 3D-printer er, hvordan den fungerer og hva denne utviklingen betyr for oss.

(Bilde av Zmorph3d hentet fra unspalsh.com)

Hva er en 3D-printer?

3D-printer er en teknologi som muliggjør for 3D-printing, også kalt additiv tilvirking. Dette er en type teknikk som gjør at man kan produsere og bygge objekter med utgangspunkt i en tredimensjonal digital modell. https://snl.no/3D-printing

Hvordan fungerer en 3D-printer?

Det som skjer er at man i første omgang har laget en digital modell av hva man ønsker å produsere. Deretter vil 3D-printeren varme opp et materialet som man selv har valgt ut, og sprøyter dette med høy presisjon ut av en dyse/munnstykke. 3D-printeren bygger objektet lag for lag med dette oppvarmete materialet, som etterhvert stivner. denne prosessen foregår fra bunnen og opp til objektet er ferdig produsert.

Den generelle utviklingen:

I følge snl.no kan 3D-printing føres helt tilbake til 1983, hvor den Amerikanske ingeniøren Chuck Hull utviklet en metode for additiv tilvirking kalt stereolitografi. https://snl.no/3D-printing

Etter dette har utviklingen innenfor 3D-printing satt stor fart, og kommet veldig langt den dag i dag. Til og begynne med har 3D-printere vært store, upraktiske og lite brukervennlig. Men utviklingen har ført til at printerne er tilgjengelige i flere størrelser, noe som gjør de mer praktiske og brukervennlige. Det har også tidligere vært begrensninger på hva en printer kan produsere. Dette er ikke tilfelle den dag i dag. Utviklingen av 3D-printere har ført til at bruksområdet har blitt bedere og større. Eksempelvis innenfor bygningsarbeid, kunst og medisin.

(Bilde av Contour Crafting hentet fra contourcrafting.com)

Som man kan se på bildet jeg har lagt til over, har utviklingen innenfor 3D-printing kommet langt. Dette bildet er en illustrasjon av et hus som blir printet ut. Dette er et steg innenfor 3D-printing jeg personlig ikke forventet. Dette kan gjøre at både kostnader og tidsbruk kan bli adskillig mye mindre, og ikke minst mer miljøvennlig.

Denne artikkelen jeg legger ved syntes jeg var veldig interessant, og anbefaler å lese. Den tar for seg litt om det jeg har nevnt over, nemlig den utrolige utviklingen innenfor 3D-printing. Artikkelen handler om hvor revolusjonerende denne teknologi kan være, og hvor mye positivt den kan føre med innenfor medisin. https://forskning.no/medisin/slik-skal-3d-printing-redde-liv/376437

Hvordan påvirker denne utviklingen oss?

Utviklingen innenfor 3D-printing har både positive og negative konsekvenser. Som artikkelen jeg har lagt til over, ser man at denne utviklingen er en «game changer». En Amerikansk forsker printet ut et lite øre av av levende brusk-celler for en god tid tilbake. Dette øret holdt de levende i en petriskål, og senere transplanterte det inn under huden på en mus. Øret hadde etterhvert fått tilvekst av blodårer og cellene levde fortsatt.

(Bilde av Tom Claes hentet fra unspalsh.com)

Dette er et stort skritt i riktig retning. Vi vet at det er mange pasienter som sitter på ventelister for organtransplantasjon, og som dessverre faller bort før dem får muligheten for et nytt organ. Dette understreker hvor viktig og positiv denne utviklingen er, ettersom det kan redde liv i nærmere framtid. Allerede nå har man printe ut proteser og hud som er brukt på mennesker. Fordelen med dette er at man kan tilpasse disse til hver og en pasient. Så med muligheten for å printe ut hele organer i nærmere framtiden vil være en utrolig fordel for oss mennesker.

Ikke bare innenfor medisin, men også innenfor bygningsarbeid har denne utviklingen tatt fart, som jeg tidligere i innlegget nevnte. I forelesningen med Arne drøftet vi litt om hva dette kunne føre til. Om vi tar for oss en flyktningeleir, så vet vi at forholdene er dårlige. Om det var mulig å printe ut hus eller boliger på en effektiv og billig måte ville dette hjulpet på mange plan. Dette ville gitt folk bedre omgivelser, et tak over hodet og til og med hjulpet med å forhindre sykdom og smitte.

Det er også viktig å legge til at utviklingen innenfor 3D-printing kan også føre med seg noen negative konsekvenser. For eksempel innenfor bygningsarbeid hvor man vil i mindre grad være avhenging av arbeidskraft. Kanskje dette kan være et tema jeg nevner i ett av mine neste innlegg?

Avslutningsvis vil jeg si at utviklingen innenfor 3D-printing har og vil føre til mye positivt for mange. Det blir tatt store skritt i utviklingen innenfor mange områder, som påvirker oss mennesker på en god måte. Eksempler på dette er mer effektivitet, bedre lønnsomhet og ikke minst mer miljøvennlig. Dette fører til en forenkla og mer bærekraftig hverdag. Hvem vet hva det neste blir? Stay tuned!

Literaturliste:

https://theconversation.com/five-3d-printing-myths-119887

https://forskning.no/medisin/slik-skal-3d-printing-redde-liv/376437

https://snl.no/3D-printing

https://forskning.no/medisin/slik-skal-3d-printing-redde-liv/376437

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/x3lX/ditt-neste-hus-kan-bli-3d-printet

#dighk

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *