Ekkokammer og filterbobler

Hei. I dette innlegget har jeg tenkt til å snakke kort om filterbobler og ekkokammer. Dette er to fenomener jeg er fra tidligere av er lite kjent med, men som flest folk blir påvirket av i dagens samfunn. Jeg tenke å snakke litt generelt om hva de er, konsekvensene av de, og hvordan de oppstår.

Hva er filterbobler, og hvordan fungerer dette?

I følge snl så er «filterbobler en systematisk, individuell tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper.» https://snl.no/filterboble

Filterbobler fungerer og er basert på algoritmer. Disse algoritmene samler opp informasjon og data om hver og en forbruker, for videre å tilpasse informasjonen hva de forskjellige brukerne får. Dette gjør de ved å lese av data på tidligere søk og hva slags interesse brukeren har vist tidligere. Denne filtreringen gjøres av algoritme for å filtrere bort informasjon den tror ikke er relevant for brukeren. Et eksempel på dette kan være når man søker etter noe på google, hvor da algoritmen leser av tidligere data for å gjøre søkeresultatet ditt mer tilpasset og spesifikt for selve brukeren selv.

(Bilde av Nathan Dumlao hentet fra unsplash.com)

Hva er ekkokammer?

Betydningen av ekkokammer ligger litt i ordet. Med dette mener jeg at hvis du ser for deg at du er i en hule, og roper et ord. Da vil dette ordet gå igjen og du vil høre dette flere ganger. Samme betydning har ekkokammer i dagens samfunn. Med dette mener jeg at om for eksempel en type informasjon blir nevnt flere ganger vil troen på denne informasjonen bli sterkere og sterkere. Denne setningen fra ndla forklarer dette litt bedre enn meg:

«Begrepet ekkokammer blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe». https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

(Bilde av Ksenia Kudelkina hentet fra unsplash.com)

Hva er konsekvensene med disse fenomenene?

Begrepet filterbobler ble introdusert av forfatter og internettaktivisten Eli Pariser i boken «The Filter Bubbel» i 2011. I følge snl «hevder Pariser at det finnes farlige og utilsiktete konsekvenser av det at vi blir fanget i en filterboble, og slik ikke blir eksponert for informasjonen som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden.» Jeg kan si meg enig i at dette kan være skummelt. Ikke bare det at man ikke utvider synet på verden, men også at dette kan hindre folk å se forskjellige og flere sider av saker.

Konsekvensene med ekkokammer er jo at man kan bli presset på upålitelig informasjon som etterhvert flere og flere tror er riktig. Et eksempel på dette kan jo være USA, hvor mange borgere ikke vet hva man skal tro på lenger, ettersom det er så mye «fake news» rundt om i landet. Dette kan føre til at landet blir veldig «splittet», og splid mellom ulike samfunnsgrupper. Noen har også lært å utnytte dette for å spre falske nyheter eller feil informasjon for å fremme en sak eller vinne et valg.

Avslutningsvis vil jeg si at det det er litt ukomfortabelt å vite at det er samlet opp masse personlig informasjon og data av meg. Det at hver og en kan bli dyttet litt dypere inn i en retning, eller «lures» til å kjøpe noe fordi algoritmene vet hva dine egne interesser er, er skummelt. Men det er også positive sider av dette. Som at man sparer mye tid og ressurser på å finne fram til diverse, som jeg har snakket om i et tidligere innlegg. Jeg anbefaler dere alle å lese noen av mine tidligere innlegg, som snakker litt dypere om dette. Håper dette var interessant lesning. Stay tuned!

Literaturliste:

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

https://snl.no/filterboble

https://unsplash.com/

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *