Er blockchain framtiden?

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder er i hovedsak en logg som består av flere blokker med informasjon. Denne informasjonen som ligger i denne loggen skal alle involverte parter ha tilgang til, noe som skaper trygghet. Om det gjøres en endring i en eller annen form får alle involverte parter informasjon om endringen. For at det skal gjøres en endring må alle parter godkjenne dette for at det skal være mulig.

(bilde av Launchpresso hentet fra unsplash.com)

Men hvorfor blokkjeder?

Blokkjeder er basert på en ide om å fjerne eventuelle unødvendige parter. Ved kjøp og transaksjoner blir det ofte brukt en «tredjepart» for å gjøre det mer sikkert. En blokkjede skal muliggjøre å kutte ut denne parten for å forenkle en eventuell transaksjon. Denne tredjeparten er som regel en man har tillit til, og det er akkurat dette en blokkjede skal fungere som.

(Bilde av rupixen hentet fra unsplash.com)

I hvilken grad vil blokkjeder påvirke oss?

Det er forventet at blokkjeder vil bli brukt i en større grad i nærmere framtid. Det forventes å påvirke både næringsliv og offentlig sektor. Det sies også at det kan øke sikkerheten, personvern og effektivitet innenfor helsesektor. Men i hovedsak er det bransjer hvor det foregår mye transaksjoner som vil påvirkes mest. Som jeg har nevnt tidligere så vil dette ta over for en eventuell tredjepart. Dette gjør at man unngår innblanding fra parter man ikke ønsker skal ta del i for eksempel en transaksjon.

Literaturliste:

https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *