Viktigheten med interessenter

I dag tenkte jeg å skrive om hvilke interessenter som jeg mener er selskapets viktigste og hvorfor. For dere som ikke vet hva interessenter er, forklarer jeg dette kort under:

En interessent kan være en person, gruppe eller organisasjon som blir aktivt involvert i et selskap, eller som blir berørt av selskapets handlinger (Prosjektveiviseren 2019).

Å ha en god oversikt over interessentene til selskapet er essensielt, fordi et selskap alene ikke kan skape suksess. Interessentene er en stor del av det som får et selskap til å kunne opprettholde framdrift, og uten vil selskapet sannsynligvis «gå under».

Sterkere sammen

I følge R. Edward Freeman så er “What makes the capitalism tick is that shareholders, financers, customers, suppliers, employers, communities can together create something, that no one of them can create alone” (Corporateethics 2009).

Det som R. Edward Freeman får fram i dette utsagnet er at det er like viktig å fokusere på alle interessentene, som det er å fokusere på sitt eget selskap. Om et selskap jobber tett sammen med interessentene vil dette være en stor faktor for at selskapet skal kunne være suksessfull i markedet.

(Bilde av Hannah Busing hentet fra unsplash.com)

I denne delen av valgfaget har vi valgt reisearrangøren apollo som valgt virksomhet. I følge apollo sin egen nettside så er «De en av Nordens ledende reisearrangører med opp mot 500 medarbeidere og en million passasjerer i året.» (Apollo)

Å velge ut de viktigste interessentene som er knyttet opp mot apollo er vanskelig. Dette er fordi som tidligere forklart så er alle interessentene viktig for selskapet. Men ut ifra mine egne tanker tenker jeg at apollo sine viktigste interessenter er kunder, ansatte og leverandører/samarbeidspartnere.

De viktigste interessentene og hvorfor

Kunder: Som apollo har, sammenlignet med de fleste andre selskap er at det å ha kunder er essensielt for å få «hjulene til å gå rundt». For at apollo skal opprettholde en viss inntekt for å dekke utgiftene, og kunne holde drift i selskapet er det viktig at selskapet klarer å holde på eksisterende kundene samt være attraktive for nye kunder. Det er viktig for apollo å analysere sine kunder for å vite hva de bryr seg om, likedan som alle andre interessenter. Det som ofte går igjen med kunder er at de ofte bryr seg om pris, kvalitet og kundeservice. Å kunne ivareta kundens interesser er essensielt for å opprettholde en god kunderelasjon.

For kundene vil det å vite at apollo byr seg om bærekraft og miljø være viktig. Apollo må klarer å vise at de tar ansvar og bidrar til et mer bærekraftig reisealternativ, noe som vil være med på å skape en sterkere relasjon til kundene og samfunnet. Selv om det blir snakket om «flyskam», vil dette ikke si at nordmenn flyr mindre. Så når vi uansett reiser, vil det være positivt for kunden at de gjennom apollo bidrar til en mer bærekraftig verden. Dette vil kunne få kunden selv til å føle at han/hun tar ansvar og bidrar, noe som gir en positiv effekt både for selskapet og kunden selv.

Ansatte: De ansatte er også en viktig interessent for selskapet. Dette er fordi de er en av grunnsteinen for apollo, og uten ansatte vil det ikke være mulig å drifte selskapet. For de ansatte så er det viktig med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. Dette er noe som er viktig for apollo å kunne tilby sine ansatte. Det vil være med på å holde de ansatte motiverte, som fører til at de vil yte bedre for selskapet.

Å være mer klimabevisst og miljøvennlig kommer i større fokus om dagen. Det kan virke som flere ønsker å ta ansvar og bidra, noe som vil inkludere de ansatte i apollo. For de ansatte vil det da sannsynligvis være ønsket å bidra der hvor det er mulig. Derfor blir det viktig for apollo å kunne være åpen og gi de ansatte mulighet for å være med på å jobbe for en bærekraftig verden.

Leverandører/samarbeidspartnere: Leverandører og samarbeidspartnere er også viktige interessenter for apollo. Disse er også essensielt for driften av selskapet. Disse er en del av det store nettverket som apollo har bygget opp rundt selskapet, og uten ville apollo sannsynligvis ikke klart seg i markedet. Apollo har lagt stor vekt på sine partnere og leverandører i sin forretningsmodell, noe som gjør at å tilfredsstille disse vil være viktig. Leverandører og samarbeidspartnere legger stor vekt på pris, kvalitet, tilgjengelighet og god kommunikasjon. Å ivareta interessene til partnere og leverandører vil da være viktig for apollo, ettersom store deler av driften til selskapet er avhenging av dem.

Om apollo har et sterkt å åpent fokus på bærekraft vil dette gjøre dem attraktive for både leverandører og samarbeidspartnere. Dette kan også styrke synet på selskapet, og gi dem et bedre omdømme.

Kilder:

Apollo. Nettside. leserdata 15. mars 2021: https://www.apollo.no/om-apollo

Corporateethics. “What is Stakeholder Theory? – R. Edward Freeman”. Youtube. 1.Okt. 2009. https://www.youtube.com/watch?v=bIRUaLcvPe8

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *