OKR – Metoden for en vellykket gjennomføring

Hei. Da var vi inne i tredje del av faget digital markedsføring. Denne delen av faget heter E-varehandel, og det er foreleser Karl Philip Lund som skal ta oss gjennom dette kurset. Her skal vi i en gruppeoppgave opprette en nettbutikk, og alt av kunnskap vi trenger for å gjøre dette på en «vellykket» måte. Dette blir en utrolig interessant periode og vil kunnskapen vi vil sitte igjen med vil være nyttig å ha med videre i livet.

I dette blogginnlegget tenkte jeg å skrive om styringssettet OKR, noe som er veldig relevant innenfor denne perioden av kurset. Først tenkte jeg å skrive generelt om OKR, for å så avslutte med et større fokus på hvordan man kommer i gang med OKR.

Men hva er egentlig OKR?

Forkortelsen OKR står for Objectives and Key Results. OKR er et styringssett som binder målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å kunne omsette strategi i målbare resultater. Selve prosessen brukes for å sette høye mål, sikre en kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de aktivitetene som er viktigst til enhver tid (inevo).

En mer oversiktlig forklaring på hva som menes med Objectives and Key Results kan være å dele disse opp i to deler:

 1. Objectives – Hva ønsker du å oppnå?
 2. Key Results – Hvordan har du tenkt å komme dit?

Om man aktivt kan besvare disse to spørsmålene i løpet av hvert kvartal, skaper man tydelige prioriteringer og riktig fokus innad i bedrift. Om dette gjøres av alle ansatte, og de ansatte tydelig viser frem sine mål for alle andre innad i organisasjonen vil dette være med på å danne en sosial kontrakt mellom de ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål (inevo).

Hva er nyttig med OKR?

OKR bidrar til å kunne skape en enklere måte å styre et selskap på. OKR skaper rom for en større grad av «tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!» (inevo).

I følge inevo er det i hovedsak fire fordeler med å benytte OKR:

 1. Alle de viktigste målene i en bedriften synliggjøres
 2. Alle i bedriften får en oversikt over hva som er viktig
 3. Man får vite hvordan alle andre ligger an i forhold til målene som er satt
 4. Alle i bedriften får en tydelig oversikt over hva som foregår (Lund 2019)
(Bilde av Austin Distel, hentet fra unsplash.com)

Hvordan komme i gang med OKR

Det som er viktig å tenke på når man skal implementere noe nytt i en organisasjon er å begynne smått. Dette vil kunne øke sannsynligheten for suksess. Å begynne smått vil kunne gjøre prosessen mye enklere, og vil kunne være med på å minske risikoen for at innføringen av OKR vil stanse eller møte på store hindringer.

I følge inevo «anbefaler erfarne eksperter å begynne i et lite team, f.eks. i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting og/eller der det er høy grad av tillit.» (inevo).

Videre vil jeg presentere åtte punkter som foreleseren min Karl Philip Lund har skrevet om hvordan man kommer i gang med OKR:

 1. Del nyttige lenker til de vesentlige personene i gruppen.
 2. Snakk om OKR i mindre grupper og forsøk å skape engasjement rundt dette.
 3. Se et introforedrag om OKR.
 4. Avtal en sesjon med workshop.
 5. Avtal hvordan dere skal notere ned OKR.
 6. Avtal hvordan dere skal opprettholde gode ukentlige rapporter.
 7. Avtal et møte halvveis i kvartalet hvor dere kan snakke og diskutere om eventuelle problemer eller annet.
 8. Hold en presentasjon for hverandre ved endt kvartal. (Lund 2019)

Hvordan få en vellykket implementering av OKR?

Som jeg har nevnt tidligere i innlegget så vil det være smart å begynne smått, for å så gradevis øke størrelsen. Da vil det være enklere å oppdage feil, uenigheter eller hindringer som fort kan siles ut. Ved å implementere OKR rett inn i en hel organisasjon eller en stor del av organisasjonen kan dette fort skape kaos, usikkerhet og mye arbeid. Derfor er det mye bedre å bygge et sterkt fundament fra starten av, for å så sakte innvie resten av organisasjon.

Noe annet som er veldig viktig, er å lage gode OKR´s som treffer akkurat det din bedrift ønsker. Det er viktig å tilpasse dine egne mål, slik at organisasjonen for mest mulig ut av styringssettet. Det er ikke bare målene som er viktig, men også resultatene det gir. Derfor er det essensielt å opprettholde oppfølging på resultater, og gjøre endringer underveis om nødvendig.

I følge sprint så det vanlig at «OKR´s oppdateres eller endres gjerne kvartalsvis, mens fremdrift og resultater følges «live». Hver enkelt organisasjon må finne ut hvilken hyppighet som passer. OKR´s skal bidra til smidighet og økt endringstakt, men dette må hele tiden avveies mot tiden og energien det er forsvarlig å bruke. Eksperimenter dere frem til en optimal OKR-prosess for deres organisasjon.» ( Berger 2020)

Med dette sagt så er det viktig at organisasjonen selv må tilpasse sin OKR for et optimalt resultat. Det er også viktig å opprettholde en god oversikt og oppfølgning, slik at man stadig kan gjøre tilpasninger for bedre resultater.

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Berger, Kristian. 2020. «OKR – Målstyring for smidige selskaper». https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://unsplash.com/

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

1 kommentar

 1. Hei Stian 🙂

  Bra jobbet!
  Det virker som du forstår konseptet og du legger det frem på en oversiktlig måte.

  Husk at du helst skal henvise til forfatteren av artikkelen, så når du referere til inevo, bør du heller referere til (Lund 2019) hele veien, i forhold til Chicago manualen.

  Stå på 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *