Prosessen av å opprette en nettbutikk

Hei. Da var vi kommet til det siste obligatoriske blogginnlegget for denne delen av faget. Den siste måneden har vært en veldig spennende og interessant periode hvor jeg har føler jeg har fått utrolig mye ut av. Som jeg har nevnt i tidligere innlegg har denne delen av faget hovedsakelig tatt for seg det å opprette en nettbutikk og alle de ulike elementene som skal til for å gjøre dette på en vellykket måte.

Dette innlegget vil i hovedsak være en refleksjon rundt prosessen av å opprette en nettbutikk, samt det å jobbe i et team. Innlegget er bygget opp slik at jeg vil reflektere rundt mine forventinger, selve prosessen fra vi startet å jobbe med nettbutikken, og hele veien til sluttresultatet av nettbutikken.

Mine forventinger til opprettelse av en nettbutikk

Jeg tenkte å starte med å snakke litt om forventningene jeg hadde til det å opprette en nettbutikk, for det var nemlig ganske interessant.

Før vi kom i gang med selve oppgaven og opprettelse av nettbutikken tenkte jeg at dette var noe av det jeg kom til å få mest ut av i dette semesteret. Det er en utrolig fordel å ha vært innom noe som dette før man kommer ut i markedet. Det er en ting å lære om hvordan man gjør en ting, men noe helt annet å faktisk gjøre det i praksis. Å starte opp noe eget, som en nettbutikk, har vært en drøm helt siden barndommen, og er akkurat en av grunnene til at jeg studere det jeg gjør. Når jeg fikk høre at vi skulle gjøre dette ble jeg overrasket og veldig glad.

Jeg var vel viten om at det ville være krevende og mye å tenke på når man skulle bygge en nettbutikk. Jeg vet også at det kan dukke opp en del utfordringer rundt det å jobbe i team, noe jeg har lært gjennom forsvaret. Jeg tenkte at selve prosessen ville være å «smekke» opp en ide så fort som mulig, for å så raskt begynne å jobbe på selve nettbutikken. Jeg skjønte fort at jeg hadde undervurdert hvor krevende det var å komme opp med en forretningside og å finne ut av et konsept.

Planleggingen

Planleggingen av konsept og nettbutikk var ganske krevende, hvertfall mer en jeg hadde forventet. Jeg og mitt team var veldig tidlig ute med å starte å planlegge, noe som skulle vise seg og være en fordel. Det å planlegge en forretningside og finne et konspet var ganske tidskrevende og uoversiktlig. Når man jobber i et team, dukker det opp mange tanker og ideer, og ofte har de fleste ulike ønsker om konsept og produkt man ønsker å få ut på markedet. Det var en utfordring å finne og bli enige om en ide som alle mente var den «beste» og den vi hadde mest tro på. Vi hadde til slutt en ganske lang liste med ulike ideer, noe jeg tenker var bra, for det ga oss en slags oversikt over hva vi hadde å velge mellom.

Teamet ble etterhvert samkjørte, og begynte å se på de positive og negative siden med de ulike ideene i forhold til dagens marked. Dette var noe som satt litt mer fart på selve prosessen med å planlegge et konsept, og det hjalp med å «sile» ut mange av de ideene vi kom fram til ikke var «for oss».

Vi ble fort enige at vi ikke bare ville opprette en nettside og selge et produkt bare for å gjøre det. Vi ønsket å skille oss ut, selge noe unikt, og gjøre noe som var ulikt de andre gruppene. Vi ønsket å «treffe» markedet, og finne noe det var etterspørsel etter.

Vi kom fram til merkevare urtario, et konsept basert på et smart dyrkesystem. Dette var noe vi mente hadde en plass i dagens marked, og som hadde mange fordeler innenfor det å bygge et merkevare. Vi så muligheter for det å knytte merkevaren opp mot trender, og til og med bygge vår egen trend. Vi så også fordelen med å kunne bidra på en positiv måte rundt bruk-og-kast-kulturen, som er preget av matsvinn og unødvendig bruk av emballasje. Med andre ord, vi var «solgt».

Opprettelse av nettbutikk og konsept

Når konsept og produkt var på plass, begynte selve opprettelse av nettbutikken. Dette var noe jeg føler jeg fikk et stort læringsutbytte av. Når vi først begynte å sette opp nettbutikken var det ganske vanskelig, ettersom jeg ikke er veldig tekniske anlagt. Vi satt opp vår nettbutikk gjennom shopify, noe jeg mener var veldig til hjelp. Shopify er noe jeg vil anbefale til de som ønsker å opprette en nettbutikk, ettersom de har lagt opp plattformen på en slik måte at selv den største nybegynneren kan til slutt få til et godt resultat. Dette var en læringsprosess hvor det å faktisk gå inn å «knote» og teste seg fram var veien til suksess.

Selve opprettelsen av nettbutikken brukte vi god tid på å fullføre. Vi gjorde litt og litt, noe som jeg mener var bra. Det var ofte vi ble enige om å endre og gjøre om ulike deler av den. Dette var tidskrevende, men også nødvendig for å opprette en optimal, praktisk og stilfull nettbutikk. En ting som er viktig å nevne er at det er veldig mye små pirk og detaljer. Vi som et team var aldri helt fornøyd med den, noe som var en faktor for at vi jobbet de ekstra øktene for å få den akkurat slik vi mente var mest hensiktefull og profesjonell.

Etterhvert som vi hadde jobbet en del med nettbutikken fikk vi tilbud om å ha en spørre time med Karl Philip Lund (foreleser). Vi var ganske spent, og veldig interessert i å høre hva han syntes om nettbutikken så langt. Vi ble overrasket da han sa at nettbutikken så profesjonell ut. Dette ga oss selvtillit og gjorde at vi jobbet enda mer for å bygge en optimal nettbutikk.

En ting jeg syntes vårt team var veldig gode på i denne fasen, var å fordele arbeidsoppgaver. Vi så fort at det at alle skulle sitte å jobbe med detaljer på nettbutikken ville blitt «rotete» og tidskrevende. Derfor mener jeg at det var en smart trekk å dele oss opp, slik at vi jobbet jevnt utover alle de ulike delene av oppgaven.

Gjennomføring/Lansering

Men det er viktig å påpeke at det å opprette og lansere en nettbutikk har ikke bare vært rett fram. Det har blitt mye fram og tilbake, og det har oppstått en del usikkerheter. Det har blitt mange økter og lange dager for å komme til ditt vi er i dag. Dette er fordi vi ville ha på plass alle de ulike elementene som trengtes før vi kastet oss ut i markedet.

To av de største utfordringene jeg mener vi har møtt på er det å opprette et betalingssystem, og kommunikasjon med leverandør. Vi har vært veldig usikre på lover og regler når det gjelder betalingssystem. Så før vi lanserte ville vi være helt sikre på å være på rett side av loven når det kommer til inntekt og betaling av eventuelle kunder. Dette var noe vi brukte en god stund på å forhøre oss om, slik at vi var sikre på at det vi gjorde faktisk var lovlig. Med tanke på kommunikasjon med leverandør var det at det er veldig ulike tidsoner mellom Norge og Kina, noe som førte til at det var litt vrient å komme frem til den god plan mellom oss og leverandøren.

Men når alt nødvendig var på plass, lanserte vi nettbutikken. Det å lansere føltes veldig godt, og ga en slags mestringsfølelse. Det er veldig kult å tenke på at vårt merkevare og produkt ligger ute på det norske marked. Vi har allerede begynt å reklamere og kjøre betale annonser utover de ulike plattformene, noe som gir resultater på google analytics.

Oppsummering og læringsutbytte

For å oppsummere har dette vært noe av det største læringsutbytte jeg har fått ut av mitt studie på Kristiania. Selve prosessen i det å opprette en nettbutikk har gitt meg utrolig mye, som jeg er sikker på kommer til å være en stor fordel videre i livet. Det å gå inn og virkelig forsøke å forstå markedet, noe vi har bygget hele merkevaren rundt har vært veldig nyttig.

Å jobbe i team er noe jeg også har fått en god del ut av. Det er viktig at alle får komme med egne tanker og ideer, for å så jobbe sammen med det vi har for å enige. I starten var dette en utfordring, men jo mer vi har jobbet sammen, jo mer samkjørte har vi blitt som et team. Vi vil fortsette å utvikle merkevaren og nettbutikken videre etter eksamen, og se hvilke resultater vi får.

OKR-mål er også noe jeg har lært mye av. Gjennom hele prosessen har vi satt oss ulike mål. Ved å gjøre dette har jeg lært at det er litt for lett å sette for høye og vanskelige mål. Vi har måtte endre disse målene gjentatte ganger, noe som har lært meg å sette mer realistiske mål.

Noe jeg mener er viktig å nevne er selve planleggingen og ideutvelgelse. Dette er noe jeg før denne oppgaven, hadde undervurdert. Jeg har lært at det å komme frem til et konsept og et produkt kan være en lang og tidskrevende prosess. Det var veldig mange ulike faktorer man måtte ta til rette for, og man må virkelig gå inn for å forstå hva som kan ha en plass i markedet. Jeg har også forstått at for å velge et produkt og/eller et konsept til et marked, er det essensielt å forstå konkurransebildet til det markedet man skal forsøke å komme seg inn på.

Kilder:

https://www.shopify.com/

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *