Rollen sosiale medier spilte i forbindelse med angrepet på den amerikanse kongressen

Da var det på tide med et nytt blogginnlegg, hvor jeg vil snakke om rollen sosiale medier og plattformer hadde i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen 6. Januar 2021. Dette er en hendelse som sjokkerte verden over, og som tar en helt unik plass i den amerikanske historien. Dette er et veldig interessant og skremmende tema, noe som jeg anbefaler alle å lese.

Bakgrunnen for angrepet på den amerikanse kongressen

Bakgrunnen for stormingen av den amerikanse kongressen var i hovedsak at Joe Biden vant presidentvalget mot Donald Trump. Trump har gjennom store deler av valgperioden kommet med utallige utsagn, hvor han mener det har forekommet fusk og urett ved telling av stemmer og valget generelt. Dette har skapt spenning, splid og uenigheter i den amerikanse befolkningen, noe som har ført til protester og bråk rundt om i landet.

Etter tapet mot Joe Biden kom Donald Trump med oppfordringer på Twitter, om at alle hans følgere skulle møte opp til protester i Washington DC den 6. Januar 2021. Dette skulle vise seg å få store konsekvenser. Stormingen av kongressen endte i tap av 5 menneskeliv og utallige skadet. I tillegg ble det funnet to rørbomber i bygget, som i verst tenkelig utfall kunne gitt fatale konsekvenser.

(bilde av Colin Lloyd, hentet fra unsplash.com)

Rollen sosiale medier og plattformer spilte i forbindelse med angrepet på den Amerikanse kongressen

Som de fleste er godt kjent med, har sosiale medier og ulike plattformer tatt en stor del av hverdagen til folk flest. Dette kommer av at samfunnet er under en sterk digitalisering, som er i stor grad med på å forme det samfunnet vi kjenner. Sosiale medier har i løpet av de siste ti årene hatt en ekstrem vekst. Det som skjer at vi gjennom disse ulike plattformene knyttes tettere sammen, fra den ene siden av verden til den andre. Dette kan skape både positive og negative konsekvenser.

Men i dette tilfelle tok sosiale medier en del av en svært alvorlig hendelse. Uten å være påståelig ville det vært en svært lavere risiko for at angrepet på den amerikanske kongressen ville funnet sted, om det ikke var for disse ulike plattformene. Under hele eller store deler av valget, ble det bygget opp en slags «splid» mellom de ulike partene, noe som ikke er så uvanlig. Det ble spredt mye ulik informasjon og det man kan kalle «fake news». Og når disse plattformene har så stor påvirkning på oss, kan dette vært svært skummel, og kan føre til konflikter. Man så tidligere i valgperioden at det allerede da var ulike «mindre» konflikter rundt om i landet. Når man har to ulike parter som mener de står for det som er rett, skal det ikke mye til før det kan oppstå konflikt.

Når Donald Trump aktivt gjennom sin egen Twitterprofil oppfordrer sine følgere til å møte opp til protest, burde det lyst opp flere varsellamper om at en slik hendelse kunne finne sted. Med andre ord så var det Trump som «kastet bensin på bålet». Noe som endte i at Trump ble utestengt fra Twitter.

(Hentet fra NRK, Donald Trumps Twitterprofil)

Som du kan se på bildet over, ble det skapte et stort «hype» rundt denne protesten som han selv arrangerte. Gjennom flere ulike innlegg oppfordret han alle sine følgere til å møte opp. Når man bruker slike plattformer skal man være svært forsiktig med hva man sier, spesielt når man er i en slik posisjon som Trump. Han har en stor påvirkningskraft på alle sine følgere, noe han har mange millioner av.

Ekkokammer og filterbobler

Noe annet som er viktig å ta med i betraktning, er ekkokammer og filterbobler. Jeg har skrevet et tidligere innlegg om akkurat dette, derfor vil jeg holde meg kort på dette temaet. Men jeg anbefaler dere å gå tilbake å lese dette innlegget, for dette er både relevant og interessant.

Ekkokammer og filterbobler er også en faktor for hvordan sosiale medier har tatt en del i denne hendelsen. Det som skjer er at det blir delt informasjon over de ulike plattformene. Da kan det oppstå ekkokammer, hvor personer med samme perspektiv eller meninger kan «grupperes», hvor likesinnede deler informasjon med hverandre. Ulike plattformer bruker også algoritmer, hvor det kan hende at personer bare får presenter en side av saken. Dette skjer gjennom at en algoritme filtrerer bort informasjonen den ser på som irrelevant, dette kalles filterbobler.

Dette er noe som kanskje høres harmløst ut, men som i realiteten kan være med på å skape negative konsekvenser, som angrepet på den amerikanske kongressen. Under valgperioden ble det delt en god del «fake news», og på grunn av filterbobler og ekkokammer kan dette ha stor påvirkning på folket, som hva de mener er rett og galt. Dette er rett og slett spreding av misinformasjon, noe som påvirker mange, og som kan skape negative konsekvenser. Det kan også tenke seg at alle som var med på stormingen av kongressen ikke bare var følgere av trump, men at en andel av folket var med på grunn av all «hype» som oppsto på de forskjellige plattformen.

Oppsummering

Sosiale medier har stor påvirkningskraft på hver og en som tar i bruk disse ulike plattformene. Derfor er det viktig at folk generelt tenker seg nøye gjennom hva de legger ut. Det burde også være strenge retningslinjer, slik at de ulike plattformene kan få opp «varsellamper» som gjør at de kan hindre en slik hendelse å finne sted. Sosiale medier er noe som knytter oss mennesker tettere sammen, noe som jeg ser på som positivt. Det er derfor viktig at det jobbes hardt for å unngå at sosiale medier skal være en del av noe som kan gi negative konsekvenser.

Kilder

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920

Av Stian Bekstrøm

Student ved Høyskolen Kristiania

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *